Bæredygtig fremgang fra hjerne til hånd – på bedste Musicon vis!

Musicon har fra starten været tænkt som en bæredygtig bydel. Derfor elsker vi vores fundament i bydelen og glæder os til udvikle den grønt og bæredygtigt – med masser af faglighed og viden, naturligvis! For os er mantraet “doing is thinking”.

Vi kan se at bygge- og anlægssektoren er påbegyndt arbejdet i et skifte fra den nuværende lineær økonomi, hvor ressourcer udvindes, benyttes og kasseres og her vil vi gerne ind og skubbe på den grønne omstilling. For vi skal videre til en cirkulær økonomi, hvor vi bevarer de udvundne ressourcer i materialekredsløbet. Det kræver nye arbejdsmetoder, ændringer i tilgangen til design og materialevalg, nye og innovative produkter og ikke mindst inspiration og vidensdeling på tværs af fag og brancher. Som vi ser det, er den grønne omstilling en som skal vi alle bidrage til.

Vi bor og driver vores virksomhed fra den nye kreative bydel Musicon. Før var der en betonfabrik. Deraf navnet Musiconcrete. Nu bruger vi betonen til at skabe nye uderum til oplysning, fornøjelse og glæde. Roskilde Kommune har givet os fem tons beton fra en af de gamle fabrikshaller til vores projekt. I løbet af 2020 skal de to bunker knust beton genopstå i nye former.

Imens fortæller vi historien om Musicon og forklarer teorien bag cirkulær økonomi. Vi laver også praktiske workshops med fokus på viden om materialer, håndværk og design. Målet er, at få især unge til at forstå cirkulær økonomi. Det vil sige, hvordan og hvorfor vi skal genanvende brugte materialer på en bæredygtig måde?

Bæredygtighed. Videndeling. Workshops.

Vi brænder for at fortælle historien om materialerne og de produkter, som vi sammen kan skabe med vores hænder. Hvor kommer materialerne fra? Og hvordan kan produkter og materialer få nyt liv? At gå fra tanken om bæredygtighed og genanvendelse til fysiske produkter.

Vi formidler viden om genanvendelse af beton og andre byggematerialer. Vi rykker gerne ud til undervisningsforløb, personalearrangementer og workshops med oplæg og aktiviteter, der tematiserer genanvendelse, FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

Vores formål er at bygge bro mellem forskning, design og produktion. Fra hjerne til hånd – bæredygtigt og med langvarig værdi for mennesker og omgivelser på bedste Musicon vis!

Vi samarbejder med forskere på DTU ZeroWaste Byg.

Musiconcrete forvandler forskning og knust beton til læring og oplevelsesrum som visualiserer løsninger indenfor cirkulært byggeri og genanvendelse af byggematerialer. Vi samarbejder med Roskilde Kommune og DTU ZeroWaste Byg om støbninger af genanvendt beton. Den genanvendte beton bliver til prototyper på udemøbler, der tjener som test for styrke, bestandighed og erodering.

I 2020 kom de første to bænke – den ene i 100% genanvendt sand + grus fra de gamle Unicon fabrikshaller og den anden i ren ny beton. De er lavet i samarbejde med DTU ZeroWaste Byg. Ph.d studerende Louise Green leverer opskrifterne, og sammen med de nye beboere vil vi indrette et byrum, der formidler stedets historie og forskernes resultater. Og så kan børn og voksne sidde og lege på udemøblerne, mens forskerne fra DTU studerer betonens holdbarhed og styrke.

Cirkulær tænkning, design og økonomi

Vi støtter op om tankerne bag den cirkulær økonomi.

Det betyder, at materialer og produkter skal være i cirkulation så længe som muligt, via genbrug og genanvendelse. Den cirkulære økonomi er et opgør med den linære økonomi hvor produkter hurtigt ender op som affald.

Vi vil fokusere på at produkter skal designes til adskillelse og de rene fraktioner skal ses som ressourcer der kan genanvendes igen og igen.  Vi vil være med til at fremme viden om materialerne og anerkendelsen af at materialer og dermed også “affald” har en værdi.

Affald skal ses som ressourcer. Dette vil sikre en bedre brug af de naturressourcer, som vi har til rådighed nu og i fremtiden.

Dorthe Bach Egemose Agger

Erfaren vidensformidler, samt projekt- og eventkoordinator med mange grønne projekter bag mig. Jeg brænder for at formidle viden om upcycling, genbrug og genanvendelse. Nye ting skal designes med omtanke og skabe langvarig værdi for mennesker og omgivelser.

Speciale: FN’s verdensmål og cirkulær økonomi

• Cand.scient.soc i udviklingsstudier og kulturgeografi
• Lang erfaring med netværksstyrkelse og borgerinddragelse
• Trænet facilitator af workshops og oplægsholder
• Stor viden om hvordan man tænker bæredygtighed ind i projekter
• Deler viden om gode eksempler fra cirkulær økonomi
• Nørdet og stor viden om FN’s Verdensmål

Tina Sundstrup

Forretningsorienteret, nysgerrig og brugerorienteret designer med 15 års erfaring fra både større organisationer og mindre virksomheder. Igangsætter og passioneret bidrager til den grønne omstilling. Optaget at at omsætte design tænkning til praksis.

Speciale: Procesfacilitering og designledelse, adfærds- og servicedesign, branding og visuelle kommunikationsdesign on/offline – helst bygget op omkring værdifortællinger og formålsdrevet tænkning der inspirere til handling.

• BA i grafisk design/visuel kommunikation/brugercentet design og BA i tekstildesign
• Praktisk erfaring med indragende designproces- især med visuelt og infografisk indhold
• Praktisk erfaring med designledelse og nudging i større organisationer og vidensinstitutioner
• Optaget af bæredygtig udvikling af forretningsmodeller med fokus på cirkulær økonomi
• Stor indsigt i bæredygtige materialevalg, produkter, leverandører og partnerskaber