Fotograf: Torben Nielsen

Vi formidler viden om cirkulær økonomi og vi gør det håndgribeligt for alle. Vi kobler læring og kreativitet med viden og forskning om genanvendelse, genbrug og bæredygtighed. Vi er

Fra hjerne til hånd – på bedste Musicon vis!

Musicon har fra starten været tænkt som en bæredygtig bydel. Derfor elsker vi vores fundament i bydelen og glæder os til udvikle den grønt og bæredygtigt – med masser af faglighed og viden, naturligvis!

Vi bor og driver vores virksomhed fra den nye kreative bydel Musicon. Før var der en betonfabrik. Deraf navnet Musiconcrete. Nu bruger vi betonen til at skabe nye uderum til oplysning, fornøjelse og glæde. Roskilde Kommune har givet os fem tons beton fra en af de gamle fabrikhaller til vores projekt. I løbet af 2020 skal de to bunker knust beton genopstå i nye former.

Imens fortæller vi historien om Musicon og forklarer teorien bag cirkulær økonomi. Vi laver også praktiske workshops med fokus på viden om materialer, håndværk og design. Målet er, at få især unge til at forstå cirkulær økonomi. Det vil sige, hvordan og hvorfor vi skal genanvende brugte materialer på en bæredygtig måde?

Måden vi samarbejder med forskere på DTU ZeroWaste Byg.

Musiconcrete forvandler forskning og knust beton til læring med flerfunktionelle, klimasikre og levende byrum som visualiserer løsninger indenfor cirkulært byggeri. Vi samarbejder med Roskilde Kommune og DTU ZeroWaste Byg om støbninger af genanvendt beton. Den genanvendte beton bliver til prototyper på udemøbler, der tjener som test for styrke, bestandighed og erodering. Vi vil teste forskellige recepter med genanvendt beton og dokumenterer resultaterne.

Maj 2020 kommer de første to bænke – den ene i 100% genanvendt sand + grus fra de gamle Unicon fabrikshaller og den anden i ren ny beton. De er lavet i samarbejde med DTU ZeroWaste Byg. Ph.d studerende Louise Green leverer opskrifterne, og sammen med de nye beboere vil vi indrette et byrum, der formidler stedets historie og forskernes resultater. Og så kan børn og voksne sidde og lege på udemøblerne, mens forskerne fra DTU studerer betonens holdbarhed og styrke.

Bæredygtighed. Videndeling. Workshops.

Vi brænder for at fortælle historien om materialerne og de produkter, som vi sammen kan skabe med vores hænder. Hvor kommer materialerne fra? Og hvordan kan produkter og materialer få nyt liv? At gå fra tanken om bæredygtighed og genanvendelse til fysiske produkter.

Vi formidler viden om genanvendelse af beton og andre byggematerialer. Vi rykker gerne ud til undervisningsforløb, personalearrangementer og workshops med oplæg og aktiviteter, der tematiserer genanvendelse, FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

Vores formål er at bygge bro mellem forskning, design og produktion. Fra hjerne til hånd – bæredygtigt og med langvarig værdi for mennesker og omgivelser på bedste Musicon vis!

Cirkulær tænkning, design og økonomi

Vi støtter op om tankerne bag den cirkulær økonomi.

Det betyder, at materialer og produkter skal være i cirkulation så længe som muligt, via genbrug og genanvendelse. Den cirkulære økonomi er et opgør med den linære økonomi hvor produkter hurtigt ender op som affald.

Vi vil fokusere på at produkter skal designes til adskillelse og de rene fraktioner skal ses som ressourcer der kan genanvendes igen og igen.  Vi vil være med til at fremme viden om materialerne og anerkendelsen af at materialer og dermed også “affald” har en værdi.

Affald skal ses som ressourcer. Dette vil sikre en bedre brug af de naturressourcer, som vi har til rådighed nu og i fremtiden.

Susanne Ringström

Iværksætter og erfaren projektudvikler med fokus på design, genbrug og fællesskaber. Min grundlæggende livsindstilling er, at hvis du har en idé, noget du gerne vil sætte i værk, så gå i gang! Undersøg. Tilegn dig viden. Afprøv. Gentag. Sådan bliver ideer til virkelighed i min verden.

Speciale: Kultur – kunst og formgivning og inddragelse af frivillige

• Cand.mag i kultur og formidling
• Mange års træning i at facilitere, sætte kreative, sociale projekter i gang og skabe forløb, hvor ideer bliver til konkrete handlinger
• Optaget af Danmarks unikke tradition for oplysning og dannelse, som fremover i høj grad gælder miljøbevidsthed og upcycling
• Stor erfaring med at skabe produkter, som glæder og gavner

Dorthe Bach Egemose Agger

Erfaren vidensformidler, samt projekt- og eventkoordinator med mange grønne projekter bag mig. Jeg brænder for at formidle viden om upcycling, genbrug og genanvendelse. Nye ting skal designes med omtanke og skabe langvarig værdi for mennesker og omgivelser.

Speciale: FN’s verdensmål og cirkulær økonomi

• Cand.scient.soc i udviklingsstudier og kulturgeografi
• Lang erfaring med netværksstyrkelse og borgerinddragelse
• Trænet facilitator af workshops og oplægsholder
• Stor viden om hvordan man tænker bæredygtighed ind i projekter
• Deler viden om gode eksempler fra cirkulær økonomi
• Nørdet og stor viden om FN’s Verdensmål

Fotograf: Torben Nielsen

Tina Sundstrup

Forretningsorienteret, nysgerrig og brugerorienteret designer med 15 års erfaring fra både større organisationer og mindre virksomheder. Igangsætter og passioneret bidrager til den grønne omstilling. Optaget at at omsætte design tænkning til praksis.

Speciale: Procesfacilitering og designledelse, adfærds- og servicedesign, branding og visuelle kommunikationsdesign on/offline – helst bygget op omkring værdifortællinger og formålsdrevet tænkning der inspirere til handling.

• BA i grafisk design/visuel kommunikation/brugercentet design og BA i tekstildesign
• Praktisk erfaring med indragende designproces- især med visuelt og infografisk indhold
• Praktisk erfaring med designledelse og nudging i større organisationer og vidensinstitutioner
• Optaget af bæredygtig udvikling af forretningsmodeller med fokus på cirkulær økonomi
• Stor indsigt i bæredygtige materialevalg, produkter, leverandører og partnerskaber