Vi bygger bro imellem mål, motivation og handling. Vi gør det med nedknust beton fra Hal 1 på Musicon i vores hjemby Roskilde. Betonen er nedknust og blive genanvendt i vores projekter. Ressourcerne sand, sten og grus fra den, er blevet brugt til, at skabe indblik i cirkulær økonomi for elever i vores nærområde

Musiconcrete deltager i Teknologipagten – og udvikler projektforløb for 8. 9. og 10. klasse

Forløbet henvender sig til elever fra 8.—10. klasse og foregår bl.a.  på Roskilde Tekniske Skole. Projektet hedder ”Fremtidens håndværkere og ingeniører genanvender byggematerialer” og tager afsæt i, at verden styrer mod mangel på sand og grus i løbet af 1-2 årtier.

Forløbet tager imod de første folkeskoleelever i midten af september. Udgangspunkt bliver Roskilde Kommunes projekter med cirkulær omstilling i Musicon-bydelen. Her er der netop opført to nye ressourcepladser med genbrugsbeton fra områdets gamle industrihaller. Musiconcrete og Roskilde Kommune tester sammen med DTU ZeroWaste Byg holdbarheden af genanvendt og ny beton i nystøbte bænke.

Vi skaber fællesskaber mellem unge og vi skaber rammen for deres læring om cirkulær økonomi. Vi samler på viden fra vores lokalområde. Vi spreder den og finder jord som den kan vokse i. Vi arbejder målrettet med at unge formidler til unge og på den måde sikre en stor udbredelse.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og lokale folkeskoler med midler fra Teknologipagten.

Læs mere om hvem vi er her

Musiconcrete formidler viden fra forskning om genanvendt beton til EUX elevernes introforløb

Vores samarbejde med Roskilde Tekniske Skole Startede i 2019. Vi søgte midler i  Roskilde Kommunes Miljøpulje til at levendegøre og formidle den viden, vi havde fået i vores projektsamarbejde med DTU ZeroWaste Byg.

Vi startede med at udvikle et læringsmateriale om tankerne bag cirkulær økonomi og tog udgangspunkt i bedre genanvendelse at råstofferne i beton til EUX-uddannelsernes introforløb. De lavede siddemøbler i genanvendt beton fra Unicons gamle haller på Musicon og brugte vores viden til at blive klogere på fremtidens muligheder indenfor genanvendelse af råstoffer. Dette introforløb kan du se her:

Fotograf: Roskilde Tekniske Skole

Vidensbroen vi bygger

Forskning

Vi samarbejder med forskere fra DTU ZeroWaste Byg. Forskerne arbejder på, at vi i fremtiden kan genanvende mere af den fine sandfraktion fra nedknust beton, i stedet for at den som i dag bliver deponi under vores veje. De tester styrke og holdbarhed – sandet opføre sig nemlig anderledes, når det genanvendes. Den viden omsætter vi til læring på uddannelserne. Den skal ud og gavne fremtiden produkter – jo hurtigere jo bedre for vi har travlt i den grønne omstilling.

Design

Vi samarbejder med studerende fra KADK om forskellige scenarier for de udemøbler vi kan designe af genanvendt beton og genanvendt materialer. Vi tænker cirkulært fra starten og indrager design thinking i processerne. Vi skal også udvikle læringrum i 2021, hvor materialerne bliver omdrejningspunktet … stay tuned.

Produktion

Vi samarbejder med dygtige lærer og EUX studerende og laver brobyningsforløb mellem folkeskolen og EUX-uddannelserne. Vi skaber mulighed for bedre genanvendelse af byggematerialer i lokal loops. Vi afsøger partnerskaber med virksomheder, organisationer og kommuner som ønsker at teste mulighederne i disse. Musiconcrete arbejder på at skabe både formidling og innovative forløb sammen med virksomheder, kommuner, samt deres borgere, brugere, grønne turister og kulturinstitutioner.

Partnerskaber i projektet

“Fremtidens håndværkere og ingeniører genanvender byggematerialer” Projektsamarbejde mellem Musiconcrete og Roskilde Tekniske Skole med støtte fra Teknologipagten.

For os er et partnerskab et samarbejde, hvor alle kan få noget ud af det. Det vil sige, at vi og den pågældende partner kan se en værdi i det, fordi vi rykker ved noget i verden.

Musiconcrete arbejder efter verdensmålene særligt 4, 12 og 17

Vi ønsker at bidrage til at omsætte verdensmålene lokalt i vores kommune Roskilde. Derfor tager alle vores projekter afsæt i at gøre verdensmålene forståelige og handlingsorienterede.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder bredt og gerne med mange forskellige typer af virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og mennesker – men altid vidensbaseret. Vi vil især gerne være med i et samarbejde, når det kan være med til at styrke arbejdet med FN’s 17 Verdensmål og fremme viden om cirkulær økonomi samt omsætte det til konkrete projekter.

Vi er meget interesserede i at indgå i nye partnerskaber. Vi skaber løsninger sammen med virksomheder og organisationer – i både privat og offentlig regi.

Presse

Skoleelever skal lære om genbrugsbeton

21 august 2020, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her

Sidder du godt? Møbler med genbrugsbeton skal afprøves

30 oktober 2019, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her