Fotograf: Torben Nielsen

Vi designer, skaber og formidler projekter, der spænder fra innovativ borgerinddragelse i udvikling af byrum, til praktiske workshops med fokus på viden om materialer, håndværk og design til unge og ældre. Vi har et stort fokus på dialog, prototyping og direkte genbrug i udviklingen af vores projekter.

Ude- og byrum designer vi ud fra hvilke materialer, der er tilgængelige i lokalområdet, fremfor hvilke materialer leverandørerne har på lager. Vi skaber fællesskaber og realisere dem i lokale loops og tager bæredygtighed som en selvfølge.

Vi har fem tons genanvendt beton, velegnet til at skabe flerfunktionelle og rekreative byrum

Læs mere om hvem vi er her

Broen vi bygger

Forskning

Vi samarbejder med forskere fra DTU ZeroWaste Byg. Forskerne arbejder på, at vi i fremtiden kan genanvende mere af den fine sandfraktion fra nedknust beton, i stedet for at den som i dag bliver deponi under vores veje. De tester styrke og holdbarhed – sandet opføre sig nemlig anderledes, når det genanvendes. De regner med, at kunne genanvende 20-50% af sandfraktionen. Vi håber selvfølgelig på mere end 50%, men mindre kan også gøre det. Men det er et vigtig skridt i den rigtige retning, for der er global mangel på sand. Måske kan vi på sigt genanvende størstedelen af den beton, som rives ned, og det vil virkelig gøre en forskel.

Design

Vi samarbejder med studerende fra KADK om forskellige scenarier for de udemøbler vi kan designe af genanvendt beton og genanvendt materialer. Vi arbejder med temaer som ”Rekreative uderum/fristed”, ”Bevægelse/leg” og “Design, kunst og oplevelser”. Vi ser på hvilke behov der er tilstede og hvilke funktioner der er brug/mulighed for i de rum, møblerne skal bruges i? Vi laver workshops med bruger/borgerinddragelser med vores eget materialebibliotek som sikre direkte genbrug og høj bæredygtighed. Det vil sige at vi bygger i moduler, der let kan skilles fra hinanden og udskiftes, hvis enkelt dele slides eller ødelægges. Vi tænker cirkulært fra starten.

Produktion

Vi samarbejder med EUX studerende og giver råd, når de laver deres prototyper i genanvendt beton. Vi arbejder med lokale producenter og skaber mulighed for bedre genanvendelse af byggematerialer i lokal loops. Vi afsøger partnerskaber med virksomheder, organisationer og kommuner som ønsker at teste mulighederne i disse. Musiconcrete arbejder på at skabe både formidling og innovative forløb sammen med virksomheder, kommuner, samt deres borgere, brugere, grønne turister og kulturinstitutioner.

Samarbejdspartnere

Partnerskaber og samarbejdspartnere

Vi samarbejder bredt og gerne med mange forskellige typer af virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og mennesker – men altid vidensbaseret. Vi vil især gerne være med i et samarbejde, når det kan være med til at styrke arbejdet med FN’s 17 Verdensmål og styrke cirkulær økonomi omsat til praksis.

For os er et partnerskab et samarbejde, hvor alle kan få noget ud af det. Det vil sige, at vi og den pågældende partner kan se en værdi i det, fordi vi rykker ved noget i verden.

Vi er meget interesserede i at indgå i nye partnerskaber. Vi skaber løsninger sammen med virksomheder og organisationer – i privat og offentlig regi.