Fotograf: Kasper Brøndum Andersen

Musiconcrete udvikler, indtænker og levendegør løsninger til fremme af cirkulær økonomi. Vi formidler viden om cirkulær økonomi og vi gør det håndgribeligt for alle. Vi kobler læring og kreativitet med viden. Vi inddrager og levendegør forskning om genanvendelse, genbrug og bæredygtighed.

*

Vi skaber både fysiske oplevelses- og læringsrum, inddragende lærings- og designprojekter og praktiske workshops som formidler tankerne om cirkulær økonomi, verdensmålene og de handlingspunkter der skal ændres i fremtidens produkter. Disse spænder fra udvikling af digitale løsninger, til viden om materialer, håndværk og design til både unge og ældre.

Vi har et stort fokus på tværfagligheden i bæredygtige dannelser. Vi bruger inddragende dialog og skaber prototyper og medtager viden om direkte genbrug i udviklingen af alle vores projekter. Tværfagligheden imellem brancher skal i spil for at sikre bedre løsninger. Vi fokuserer på at bygge bro mellem forskning, design og produktion. Vores mål er at gøre læringen, så konkrete og levende som muligt.

Vi formidler ideerne om at ude- og byrum kan designes ud fra de materialer, der er tilgængelige i lokalområdet, frem for hvilke materialer leverandørerne har på lager.

Derfor danner vi og faciliterer nye samarbejdsprojekter, hvori vi undersøger og formidler fordelene ved lokale loops og tager bæredygtighed som en selvfølge. Når vi opretter partnerskaber er vi værdibaserede, og vi kender den gode ramme for inddragelse.

Vi hjælper mennesker i deres virksomheder og uddannelsesinstitutioner med at komme fra det uoverskuelig idéplan om grøn omstilling til rent faktisk, at skabe handling, få udviklet og indtænkt bæredygtighed på hverdagsplan til levende og værdiskabende løsninger. Alt sammen med udgangspunkt i tankerne fra cirkulær økonomi og med fokus på bedre brug og genbrug af lokale ressourcer.

Læs mere om hvem vi er her

Fakta om cirkularitet og bedre genanvendelse af beton – kend dit restmateriale og bevar ressourcerne rene og i cirkulation

Viden fra bænkene “Broen I og II” et test – og demonstrationsprojekt bliver til et uderum med læring om cirkulær økonomi

I dette projekt har vi kun brugt beton (cement, sand, sten og vand) + armering (jern). Bænkene som danner uderummet er eksempel på et cirkulart projekt og et bud på genanvendelse af ressourcer. Når bænkene går i stykker eller betonens styrke falder, sædvanligvis efter cirka 80 år, kan de nedknuses og bruges igen i nye betonstøbninger.

I dette projekt kobles dermed fortidig funktion med nutidige og især fremtidige brug af beton ved brug af de cirkulære principper. Vi mener at betons enkle ressourcesammensætning, gør det nemt for mange målgrupper, at forstå principperne i cirkulær økonomi og få en konkret viden om fremtidens muligheder for at genanvende  nedknust beton. Realiteten er jo at vi mangler sand på verdensplan og at vi i Danmark indenfor 10 – 15 år. 

Foto: Sabina Holstein

FAKTA OM FORSKELLEN MELLEM CIRKULARITET OG DOWNCYCLING VED GENANVENDELSE AF BETON:

At bruge et materiale efter de cirkulære princippper er ikke enkelt. I et produktdesign, skal cirkulariteten indtænkes fra starten, og man skal have et indgående kendskab til de materialer der indgår i produktionen.

Forskningen påpeger, at der er flere forhold som skal være tilstede for, at beton kan genanvendes igen og igen (recycle). Den vigtigste faktor er renheden i brugte materialer. Beton skal derfor ikke blandes med andre indholdsstoffer og materialer.

Musiconcretes erfaringer, fra vores tætte samarbejdet med DTU ZeroWaste Byg, er at forskningen indenfor cirkulær tænkning og bedre genanvendelse, fraråder at der i betonen iblandes fx plastflasker, farvestoffer eller træelementer, som ikke kan skilles fra ved nedknusning eller som enten går i stykker under nedknusningen eeller udskiller molekyler som kan forurene sand og grus. Hvis ressourcer (sten og sand) ikke bibeholder sin renhed, går det ud over kvaliteten, som dermed ikke længere er god nok til genanvendelse. Dette vil være en regulær downcycling og forhindre genbrug af ressourcerne sand og grus.

Ressourcerne; cement, sand, sten og vand – skal holdes rene, hvis den skal være cirkular og dermed kunne indgå i fremtidige produktioner.

 

Vores tilgang om bedst brug af ressourcer

Design- og ressourcetilgang:

Vi har arbejdet tæt sammen med Louise Green Pedersen, ph.d på DTU ZeroWaste Byg om designet af bænkene. For at bruge så få ressourcer i dimensioneringen af bænkene som muligt og samtidig opnå en høj styrke og lang holdbarhed lavede Louise beregninger af betonens styrke. Resultatet blev en recept helt specifik til genanvendelse af nedknust beton fra de gamle Unicon fabrikshaller. Heldigvis kunne hun opnå en 100% genanvendelses procent, altså 100% genanvendt sand og 100% genanvendt grus og samtidig sikre en høj styrke.

I dette tilfælde skal designet have ekstra stor holdbarhed, for Musicon er et område der bliver brugt på mange måder, til leg og skate, til afslapning og rekreation, til koncerter og street dance.

Altså kend dit materiale og arbejd i dit design efter stor styrke som kan sikre lang holdbarhed.

REUSE, REDUCE AND RECYCLE

Bænkene er gode og vigtige skridt i retning af, at vi på Musicon kan være med til at teste bedre genanvendelse af sand og grus. For det er den retning vi som samfund skal videre i – men forskningen skal inddrages. Vi skal have viden om de specifikke materialeegenskaber (holdbarhed og styrke) i nedknust beton for at kunne genanvende ressourcer på en ansvarlig måde.

I Musiconcrete arbejder vi for en kompromisløs tilgang til bevarelse af rene ressourcer. Det gør vi for at sikre en bedre genanvendelse, også fremadrettet. Kort sagt; “closing the loops” – som er central i cirkulær økonomi.

Projektpartnere:

Projektet blev gennemført i Musiconcrete regi med forskning fra DTU ZeroWaste Byg igennem DTU LINK  i et tæt samarbejde med Roskilde Kommune og særligt vores bydel Musicon.

         

 

Læs mere her

Vi arbejder for en grøn omstilling og en bæredygtig fremtid. Vi hjælper mennesker, virksomheder og organisationer med at definere, hvilken fremtid de ønsker at være en del af, dernæst med at kortlægge vejen derhen. Når vi har fundet vejen, lægger vi sammen trædestenen og bygge broerne som skaber forandringen.

Projekter, som vi arbejder med i 2021

Herunder kan du læse mere om vores projekter i 2021. Alle vores projekter starter med verdensmålene og cirkulær økonomi – vi plejer at sige at vi særligt tager afsæt i verdensmål 4, 12 og 17. Men alle verdensmålene hænger sammen og derfor arbejder vi bredt – når det er sagt så starter med dialogen om at omstiller vores produktion og bruger vores tilbageværende ressourcer bæredygtigt.

Læs mere her

Musiconcrete deltager igen Teknologipagten 2021 – nye midler til udvikling af taktile læringsoplevlese og viden til unge om mere grøn omstilling i EUX oplevelsescenter

Musiconcrete udvikler en ny form for brobygning mellem grundskolen og EUX i form af EUX oplevelsescenter. EUX er en erhvervsfaglig studentereksamen på Roskilde Tekniske Skole (RTS), hvor undervisningen veksler mellem gymnasiefag, erhvervsfaglig undervisning på skolen og perioder i virksomheden.

EUX oplevelsescenter er således både et virtuelt og fysisk læringscenter samlet i én facilitet, hvorfra eleverne kan koble oplevelser og læring om praktisk anvendt bæredygtighed i deres skoleprojekter. EUX oplevelsescenter bliver fysisk placeret på Pulsen 8 i Roskilde.

Sammen med RTS og samarbejdspartnere fra Teknologipagen udvikler vi oplevelsesorienterede taktile oplevelser/videns moduler til det nye EUX oplevelsescenter.

Projektet hedder ” Fremtidens unge EUX klimahåndværkere arbejder teknologisk bæredygtigt og understøtter den grønne omstilling gennem ny teknologi, bæredygtige materialer og innovative arbejdsprocesser”. Vores fokus i Musiconcrete er på læringselementer, som skal udbrede og forbedre videns- og kapacitetsopbygning af unge og deres lærer i: teknologi, håndværk, klimaproblemstillinger, bæredygtighed i materialer og arbejdsprocesser, innovation og idéudvikling.

Projektet er primært målrettet grundskolens elever og sekundært grundskolens lærere, kommunernes UU-vejledere og forældre. Vores fokus er på “Håndværk og Design” i 7-9. klasse, men også andre fag, projekter og brobygningsaktiviteter med grundskolerne.

Læs mere om projektet her:

Vil du prøve en virtuel 3D tour på EUX

“Fremtidens unge EUX klimahåndværkere arbejder teknologisk bæredygtigt og understøtter den grønne omstilling gennem ny teknologi, bæredygtige materialer og innovative arbejdsprocesser” er støttet af Teknologipagten.

Musiconcrete får midler fra Klimafonden i Roskilde Kommune, vi skaber et læringsrum med fokus på materialer formidlet til unge

I dette projekt vil vi plante kimen til en interesse for materialer. Vi vil være en vidensbro som samler og videregiver vigtig viden om ressourcer/materialer til både elever i udskolingen, eleverne på erhvervsskolerne og måske elever på højskoler. 

Formålet er, at understøtte arbejdet med at give eleverne en udvidet horisont, flere bæredygtige vaner og give dem viden, der sætter dem i stand til at tage nogle reelle klimavenlige valg. Vores mål er også at give dem viden om hvordan vi kan skabe en ansvarlig brug af de lokale ressourcer.   

Vi vil lave et inspirerende læringsrum, der motiverer eleverne til engagement og aktiv deltagelse i samfundet. Vi vil motivere dem igennem en vekselvirkning af reflektion og praktiske øvelser. I dette samspil får eleverne mulighed for at bruge den tillærte viden og gøre den til en varig del af deres faglige rygsæk.   

Mange af de unge skal måske som designere, håndværkere og ingeniører i fremtiden både bruge eksisterende og udvikle nye bæredygtige byggematerialer til fremtidens samfund, her i dette projekt har Musiconcrete fokus på byggeri og bedre produktfremstilling.

Stay tuned…

Broen vi bygger

Forskning

Vi samarbejder med forskere fra DTU ZeroWaste Byg. Forskerne arbejder på, at vi i fremtiden kan genanvende mere af den fine sandfraktion fra nedknust beton, i stedet for at den som i dag bliver deponi under vores veje. De tester styrke og holdbarhed – sandet opføre sig nemlig anderledes, når det genanvendes – det absorbere mere vand. Sammen med DTU lavede vi to testbænke til Roskilde kommune. Broen I & II står på Musicon. Med 100 % genanvendelse af sand og grus er det et vigtig skridt i den rigtige retning, for der er global mangel på sand. Måske kan vi på sigt genanvende størstedelen af den beton, som rives ned, og det vil virkelig gøre en forskel.

Design

Vi samarbejder med KADK især om muligheden om brug af nye typer materialer og om forskellige scenarier for genanvendt beton og genanvendte byggematerialer. Vi indsamler og formiler kontakt til forskning og produktion med et mini materialebibliotek som sikre mere forståelse på tværs af fagligheder og bedre løsninger med direkte genbrug og genanvendelse. Vi tager fat på hvordan forskning og produktionen kan inddrages tidligt i designprocessen, når der skal tænkes cirkulært fra starten.

Produktion

Vi samarbejder med Roskilde Tekniske Skole og deres EUX studerende og giver råd, når de laver deres prototyper i genanvendt beton. Vi arbejder med lokale producenter og skaber mulighed for bedre genanvendelse af byggematerialer i lokal loops. Vi afsøger partnerskaber med virksomheder, organisationer og kommuner som ønsker at teste mulighederne i disse. Musiconcrete arbejder på at skabe både formidling og innovative forløb sammen med virksomheder, kommuner, samt deres borgere, brugere, grønne turister og kulturinstitutioner.

Samarbejdspartnere

Partnerskaber og samarbejdspartnere

Vi samarbejder bredt og gerne med mange forskellige typer virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og mennesker – men altid med fokus på det vidensbaserede. Vi vil især gerne opstarte samarbejde, når det kan være med til at styrke arbejdet med FN’s 17 Verdensmål og styrke cirkulær økonomi omsat til praksis.

Vi ønsker at finde partnerskaber, samarbejdspartnere og sponsorer som vil være med til at skabe lokal grobund for mere læring om cirkulære løsninger. Vi samarbejder bredt, men fokuseret og gerne med forskellige typer virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og mennesker – men altid vidensbaserede. For os er et partnerskab et samarbejde, hvor alle kan få noget ud af det. Det vil sige, at vi og den pågældende partner kan se en værdi i det, fordi vi rykker ved noget i verden.

Vi skaber projekter og løsninger sammen med virksomheder og organisationer – både i privat og offentlig regi.

Presse

Skoleelever skal lære om genbrugsbeton

21 august 2020, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her

Sidder du godt? Møbler med genbrugsbeton skal afprøves

30 oktober 2019, Sjællandske Nyheder

Læs mere på sn.dk her