Fotograf: Torben Nielsen

Hvem er vi

Vi er professionelle makere, kommunikatører og facilitatorer – vi kobler læring og kreativitet med viden og forskning om genanvendelse, cirkulær økonomi og design.

Musiconcrete er startet som et test-og demonstrationsprojekt som sammen med Roskilde Kommune sætter fokus på mulighederne indenfor genanvendelsen af beton. Vi vil illustrere dette ved at lave vidensformidling lokalt og vi har blandt andet deltaget i et introkursus på EUX hvor eleverne lavde prototyper af genanvendt beton. Betonen kommer fra den nedrevne betonvarefabrik Unicon på Musicon.

Vi samarbejder med Roskilde kommune og DTU ZeroWaste Byg om støbninger af  genanvendt beton – for at gøre dem anvendelige for området bliver de lavet som prototyper på udemøbler, der tjener som test for styrke, bestandighed og erodering. Vi vil teste forskellige recepter med genanvendt beton og dokumenterer resultaterne.

Cirkulær økonomi

Vi støtter den cirkulær økonomi og vil være med til at fremme den måde at tænke på. Det betyder at materialer og produkter skal være i økonomisk cirkulation så længe som muligt. Den cirkulære økonomi er et opgør med den linær økonomi hvor produkter starter med at udvinde ressourcer og ende op som affald. Det er derfor vi fokusere på produkter som kan adskilles og rene fraktioner af ressourcer som kan genanvendes igen og igen. Dette kan sikre en bedre brug af de ressourcer vi har til rådighed også fremadrettet.

Bæredygtighed. Videndeling. Workshops.

Vi brænder for at fortælle historien om materialerne og de produkter, som vi sammen kan skabe med vores hænder. Hvor kommer materialerne fra? Og hvordan kan produkter og materialer få nyt liv? At gå fra tanken om bæredygtighed og genanvendelse til fysiske produkter.

Vi formidler viden om genanvendelse af beton og andre byggematerialer. Vi rykker gerne ud til undervisningsforløb, personalearrangementer og workshops med oplæg og aktiviteter, der tematiserer genanvendelse, FN’s verdensmål og cirkulær økonomi.

Vores formål er at bygge bro mellem forskning, design og produktion. Fra hjerne til hånd – bæredygtigt og med langvarig værdi for mennesker og omgivelser på bedste Musicon vis!

Susanne Ringström

Iværksætter og erfaren projektudvikler med fokus på design, genbrug og fællesskaber. Min grundlæggende livsindstilling er, at hvis du har en idé, noget du gerne vil sætte i værk, så gå i gang! Undersøg. Tilegn dig viden. Afprøv. Gentag. Sådan bliver ideer til virkelighed i min verden.

Speciale: Kultur – kunst og formgivning og inddragelse af frivillige

• Cand.mag i kultur og formidling
• Mange års træning i at facilitere, sætte kreative, sociale projekter i gang og skabe forløb, hvor ideer bliver til konkrete handlinger
• Optaget af Danmarks unikke tradition for oplysning og dannelse, som fremover i høj grad gælder miljøbevidsthed og upcycling
• Stor erfaring med at skabe produkter, som glæder og gavner

Dorthe Bach Egemose Agger

Erfaren vidensformidler, samt projekt- og eventkoordinator med mange grønne projekter bag mig. Jeg brænder for at formidle viden om upcycling, genbrug og genanvendelse. Nye ting skal designes med omtanke og skabe langvarig værdi for mennesker og omgivelser.

Speciale: FN’s verdensmål og cirkulær økonomi

• Cand.scient.soc i udviklingsstudier og kulturgeografi
• Lang erfaring med netværksstyrkelse og borgerinddragelse
• Trænet facilitator af workshops og oplægsholder
• Stor viden om hvordan man tænker bæredygtighed ind i projekter
• Deler viden om gode eksempler fra cirkulær økonomi
• Nørdet og stor viden om FN’s Verdensmål

Fotograf: Torben Nielsen

Tina Sundstrup

Forretningsorienteret, nysgerrig og brugerorienteret designer med 15 års erfaring fra både større organisationer og mindre virksomheder. Igangsætter og passioneret bidrager til den grønne omstilling. Optaget at at omsætte design tænkning til praksis.

Speciale: Procesfacilitering og designledelse, branding, visuelle kommunikation, kommunikationsdesign on/offline – helst bygget op omkring værdifortællinger og formålsdrevet tænkning.

• BA i grafisk design/visuel kommunikation/brugercentet design og BA i tekstildesign
• Praktisk erfaring med indragende designproces- især med visuelt indhold
• Praktisk erfaring med designledelse i større organisationer
• Optaget af bæredygtig udvikling af forretningsmodeller med fokus på cirkulær økonomi
• Stor indsigt i bæredygtige materialevalg, produkter, leverandører og partnerskaber