Fotograf: Jason Briscoe on Unsplash

Vi har fem tons genanvendt beton, velegnet til at skabe rekreative uderum

Fotograf: Torben Nielsen

Musiconcrete forvandler knust beton til nye udemøbler og inspirerende uderum. Vi fortæller historien og forklarer teorien bag. Men vi laver også praktiske workshops med fokus på håndværk og design. Målet er at få især unge til at forstå cirkulær økonomi. Det vil sige, hvordan og hvorfor vi skal genanvende brugte materialer på en bæredygtig måde.

Vi bor i den nye kreative bydel Musicon. Før var der en betonfabrik. Nu bruger vi betonen til at skabe nye uderum til fornøjelse og glæde. Roskilde Kommune har givet os fem tons beton fra fabrikken til vores projekt. I løbet af 2019 og 2020 skal de to bunker knust beton genopstå i nye former.

Vi samarbejder med forskere på DTU ZeroWaste Byg. De leverer opskrifterne, og sammen med de nye beboere vil vi indrette et byrum, der formidler stedets historie og forskernes resultater. Og så kan børn og voksne sidde og lege på udemøblerne, mens forskerne fra DTU studerer betonens holdbarhed og styrke.

Broen vi bygger

Forskning

Vores projekt er blevet til igennem DTU Link som har faciliteret et samarbejde med forskere fra DTU ZeroWaste og et samarbejde med Roskilde Kommune. Forskerne arbejder på, at vi i fremtiden kan højne genanvendelsen af den fine sandfraktion, når vi genanvender beton. De tester mætning og styrke – sandet opføre sig nemlig anderledes når det genanvendes. Med den forskning der laves nu, regner de med at kunne komme helt op på mellem 20-50% højere genanvendels af sandfraktion. Vi håber selvfølgelig på 50%, men mindre kan også gøre det. Men det er et vigtig skridt i den rigtige retning. For vi skal i gang med omstilling og gerne en “grønnere” betonproduktion. En øgning på genanvendelse af sandfranktion, vil betyde noget i den globale mangel på sand. Måske kan vi på sigt, genanvende størstedelen af den beton som rives ned og det vil virkelig gøre en forskel.

Design

I arbejdet med at skabe nye udemøbler i genanvendt beton, tænker vi forskellige scenarier. Det kan være temaer som ”Rekreativ uderum/fristed”, ”Bevægelse/leg” og “design, kunst og oplevelser”. Hvilke behov er der i de offentlige rum? Vi afprøver mulighederne med design-thinking og disassembling som metoder til at bygge i moduler, der kan indeholde forskellige materialer, der kan skilles ad og skiftes ud, hvis dele slides eller ødelægges. Vi faciliterer processerne i designudviklingen og tænker bæredygtig kommunikation ind i fortællingen om designet.

Produktionsforløb

Bæredygtigt design-thinking tænkes ind i en vifte af forskellige produktionsforløb, sammen med studerende på Roskilde Tekniske skole, i udvikling af udemøbler på fx Musicon og i partnerskaber i organisationer og kommuner. Musiconcrete arbejder fremadrettet på at skabe formidling og innovative forløb sammen med borgere, brugere, grønne turister og kulturinstitutioner. 

Nyheder 2019

Fotograf: Musiconcrete

Gobal Goals Tour

Den 18. maj deltog Musiconcrete i Global Goal Tour på Stændertorvet i Roskilde, med fokus på Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi viste eksempler på betonprøver og vi talte om vores genanvendt beton og om hvilke ”scenarier” der kunne være interessante at udvikle med den genanvendte beton fremadrettet på fx Musicon.

Fotograf: Torben Nielsen

EUX – skoleforløb for nye studerende i uge 40 og 41

Vi bidrager med alt vores viden om Cirkulær Økonomi, og bæredygtighed sammen med de studerende – der får stillet opgaven – lav et siddemøbel i genanvendt beton der kan bruges i Roskilde kommunes offentlige parker og pladser. Vi skal arbejde med kommunikation og Design thinking – fx det at bygge i moduler, der kan indeholde forskellige materialer, der kan skilles ad. Men også med farver, overflader, nudging og adfærdsdesign.

Rabalder 2019 – Kulturfestival

Den 31. august fester vi igennem med en beton-workshop for alle aldre. Der bliver mulighed for selv, at prøve betonens mange muligheder af i en miniskala. Nysgerrige CØ gæster kan også høre mere om hvad er beton? Hvordan gør vi den ”grønnere”? Og hvad skal der bygges med den genanvendte beton fra de nedrevne haller på Musicon?

Læse mere om Rabalder Festivalen her