Fotograf: Jason Briscoe on Unsplash

Vi har fem tons genanvendt beton, velegnet til at skabe flerfunktionelle og rekreative byrum

Fotograf: Musiconcrete

Musiconcrete forvandler forskning og knust beton til både læring med flerfunktionelle, klimasikre og levende byrum som visualisere løsninger indenfor cirkulært byggeri.

Vi fortæller historien og forklarer teorien bag. Men vi laver også praktiske workshops med fokus på viden om materialer, håndværk og design. Målet er at få især unge til at forstå cirkulær økonomi. Det vil sige, hvordan og hvorfor vi skal genanvende brugte materialer på en bæredygtig måde.

Vi bor i den nye kreative bydel Musicon. Før var der en betonfabrik. Nu bruger vi betonen til at skabe nye uderum til oplysning, fornøjelse og glæde. Roskilde Kommune har givet os fem tons beton fra fabrikken til vores projekt. I løbet af 2019 og 2020 skal de to bunker knust beton genopstå i nye former.

Vi samarbejder med forskere på DTU ZeroWaste Byg. De leverer opskrifterne, og sammen med de nye beboere vil vi indrette et byrum, der formidler stedets historie og forskernes resultater. Og så kan børn og voksne sidde og lege på udemøblerne, mens forskerne fra DTU studerer betonens holdbarhed og styrke.

Læs mere om hvem vi er her

Broen vi bygger

Forskning

Vores projektsamarbejde er blevet til gennem DTU Link, som har faciliteret et forløb med forskere fra DTU ZeroWaste og et samarbejde med Roskilde Kommune. Forskerne arbejder på, at vi i fremtiden kan genanvende mere af den fine sandfraktion, fra nedknust beton. De tester styrke og holdbarhed – sandet opføre sig nemlig anderledes, når det genanvendes. De regned med at kunne genanvende 20-50% af sandfraktionen. Vi håber selvfølgelig på 50%, men mindre kan også gøre det. Men det er et vigtig skridt i den rigtige retning, for der er global mangel på sand. Måske kan vi på sigt genanvende størstedelen af den beton, som rives ned, og det vil virkelig gøre en forskel.

Design

Vi har forskellige scenarier for de udemøbler vi designer af genanvendt beton. Det kan være temaer som ”Rekreative uderum/fristed”, ”Bevægelse/leg” og “Design, kunst og oplevelser”. Vi ser på hvilke behov der er tilstede og hvilke funktioner der er brug/mulighed for i de “rum” møblerne skal bruges i? Vi afprøver mulighederne med design-thinking og disassembling som metoder. Det vil sige at vi bygger i moduler, der kan indeholde forskellige materialer, der kan skilles fra hinanden og udskiftes, hvis enkelt dele slides eller ødelægges. Vi faciliterer processerne i valg og udvikling af tema og design.

Produktion

Cirkulær design-thinking sættes ind i en vifte af forskellige produktionsforløb. Vi skal i efteråret 2019, i samarbejde med studerende på Roskilde Tekniske skole, udvikle udemøbler på fx. Musicon. Vi afsøger partnerskaber med virksomheder, organisationer og kommuner. Musiconcrete arbejder også fremadrettet på at skabe formidling og innovative forløb sammen med borgere, brugere, grønne turister og kulturinstitutioner.

Samarbejdspartnere

Kunder og/eller partnere – samarbejdspartnere

Vi samarbejder bredt og gerne med mange forskellige typer af virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og mennesker – men altid vidensbaseret.

Vi er altid meget interesserede i at indgå i partnerskaber. Vi indgår næsten altid særlige aftaler og laver løsninger til de virksomheder og organisationer som vi arbejder for. Vi vil især gerne være med når et samarbejde kan være med til at styrke arbejdet med FN’s 17 Verdensmål og styrke cirkulær økonomi omsat til praksis.

For os er et partnerskab et samarbejde hvor alle kan få noget ud af det. Det vil sige at vi og den pågældende partner kan se en værdi i det, fordi vi rykker ved noget i verden.

Nyheder 2020

KADK logo

Musiconcrete er udtaget som case-virksomhed på KADK

På designskolen interesserer de sig både for cirkulær økonomi og strategisk design. De ved også, ligesom vi, at forandringer skaber man ikke alene – dem løser man sammen. Derfor laver de tværgående gruppeforløb – blandt andet med fokus på forretningsmodeller. Vi er begejstret og beæret over at være blevet udvalgt som case-virksomhed. Forløbet strækker sig over 6 uger – hvor 2 hold studerende skal løse en udfordring som vi har stillet dem.

Stay tuned… hvis du er nysgerrig kan du læse mere om deres forløb her

teknologipagten-big-logo

Musiconcrete deltager i Teknologipagten

Vi er blevet optaget i Teknologipagtens projektsamarbejde. Vi har sammen med Roskilde Tekniske Skole formuleret projektet “Fremtidens håndværkere og ingeniører genanvender byggematerialer – et brobygningsprojekt mellem folkeskolernes 6.-8. klasser og EUX”.

Nu skal vi i gang og vi glæder os – spred gerne det glade budskabet til folkeskolerne.

Du kan læse mere om Teknologipagten her

Eux’ernes byggeprojekt

Eux’erne på grundforløb 1 har i efteråret bygget siddemøbler af bl.a. genbrugsbeton.

Opgaven er stillet af Roskilde Kommune, og eleverne har samarbejdet med Musiconcrete og DTU Byg.

Se videoen og hør hele historien – fra design og planlægning til produktion og indvielse i Latinerhaven ved Roskilde Domkirke og Roskilde Gymnasium. Daniel Prehn, formand for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune, klippede snoren, da stolene blev indviet.

Læs mere om eux – den erhvervsfaglige studentereksamen:
👉 www.rts.dk/eux

Slået op af Roskilde Tekniske Skole i Tirsdag den 5. november 2019

EUX – skoleforløb for nye studerende

Her var vores formål at øge bevidstheden hos de studerende på grundforløbet ved erhvervsfagene på EUX Roskilde omkring værdien af at inkorporere genanvendelse, bæredygtighed og cirkulær økonomi i udviklingen af nye produkter først under deres introforløb og senere i deres uddannelse.

Musiconcrete har som formål at bygge bro mellem design, forskning og produktion, da tværfaglighed er en forudsætning for at skabe nye kreative miljøløsninger. Vi kan se at denne bro mangler i de produkter som fremstilles i dag. Vi vil gerne styrke muligheden for at design, funktion, håndværk samt genanvendelse eller genbrug af materialer går hånd i hånd i fremtidens produkter.

Vi bidrager med alt vores viden om Cirkulær Økonomi, og bæredygtighed sammen med de studerende – der får stillet opgaven – lav et siddemøbel i genanvendt beton der kan bruges i Roskilde kommunes offentlige parker og pladser. Vi skal arbejde med kommunikation og Design thinking – fx det at bygge i moduler, der kan indeholde forskellige materialer, der kan skilles ad. Men også med fokus på farver, overflader, produkt naming, nudging og adfærdsdesign.

Bæredygtighed i fremtidens udemøbeldesign

Vi uddelte en præmie på 1000,- kr til gruppe nummer 8. For den bedste brug af verdensmålene til, at fremstille et siddemøbel som er godt for mennesker og natur.

Rabalder 2019 – Kulturfestival

31. august fester vi igennem med en beton-workshop for alle aldre. Der bliver mulighed for selv, at prøve betonens mange muligheder af i miniskala. Nysgerrige gæster kan også høre mere om hvad er beton? Hvordan gør vi den ”grønnere”? Og hvad er vores bud på hvad der kunne blive støbt med den genanvendte beton fra de nedrevne haller på Musicon? Skal vi lave rekreative, legende eller kunstneriske uderum.

Læse mere om Rabalder Festivalen her

Fotograf: Musiconcrete

Global Goals Tour

18. maj deltog Musiconcrete i Global Goal Tour på Stændertorvet i Roskilde, med fokus på Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Vi viste eksempler på betonprøver og vi talte om genanvendt beton. Vi spurgte borgere i Roskilde, “hvilke scenarier” der kan være interessante, at få udviklet med den genanvendte beton fx. på Musicon.